پروژه های منطقه دو

ردیف

نام پروژه

شرکت مجری

مساحت به هکتار

مبلغ قرارداد

درصد پیشرفت

1

چمن کاری حد فاصل رستوران آبی تا پل سوم

کیان کاران امین

3.85

3,496,691,566

85%

2

احداث پارک حد فاصل پل سفید تا پل سلمان فارسی

همراز بتن داریس

2.04

17,878,092,849

85%

3

بهسازی خط آب خام GRP از ایستگاه دغاغله

فراسان

-

3,032,245,496

98%

4

احداث و تکمیل شبکه آب خام فضای سبز کیانشهر

کوشش تلاش دنا

-

4,764,599,365

95%

 
 
پروژه های منطقه سه

ردیف

نام پروژه

شرکت مجری

مساحت به هکتار

مبلغ قرارداد

درصد پیشرفت

1

اجرای شبکه توزیع آب خام (فاز اول) پارک شهروند اهواز

جهان پارس سمنگان

-

2,539,122,210

85%

2

بهسازی و تکمیل سرویس های بهداشتی پارک شهروند

سمندر دیمچه

-

1,183,963,739

85%

3

توسعه شبکه آب خام منطقه سه

جهان بناسازان خزر

-

3,108,337,153

40%

4

تکمیل پارک کوی آغاجاری

ساتراپ کار جنوب

-

752,521,158

100%

 
 
پروژه های منطقه چهار

ردیف

نام پروژه

شرکت مجری

مساحت به هکتار

مبلغ قرارداد

درصد پیشرفت

1

احداث پمپاژ آب خام جنب پل سیلو

-

-

971,484,893

پروژه 48 شد

2

احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان گلستان حدفاصل خیابان اصلی پردیس تا گلدسته

-

-

7,540,296,730

100%

3

احداث پارک بهاران (آب نیرو) واقع در کوی بهارستان

-

-

11,320,433,495

100%

4

احداث پارک و فضای سبز واقع در خیابان گلزلر در کوی پردیس

-

-

8,440,687,500

100%

 
 
پروژه های منطقه هشت

ردیف

نام پروژه

شرکت مجری

مساحت به هکتار

مبلغ قرارداد

درصد پیشرفت

1

احداث پارک کودک الوند

مرغاب تلاش

0.8

4,690,726,627

75%

2

احداث پارک گوهر

مهاجر پرستو دل

2.26

14,039,371,536

35%

3

احداث پارک انتهای خیابان امام شرقی

وحید پارسیان پارسوماش

3

7,990,565,483

75%

4

تکمیل و بهسازی توسعه شبکه آب خام

کوشش تلاش دنا

-

3,457,935,196

100%

5

احداث پارک سعادت

بنا سازه روزبه آساک

3.3

9,102,812,007

60%

6

احداث پارک ارکیده 2

کوشش تلاش دنا

1.7

3,500,000,000

100%