جمعه، 31 شهریور 1396
معرفی مدیر عامل

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: فكوريان 

مدرک تحصیلی : كارشناس ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري

تاريخ استخدام: 1/2/1382 در سازمان اتوبوسراني

سوابق اجرایی:

  • كارشناس واحد مطالعات و برنامه ريزي سازمان اتوبوسراني
  • كارشناس مركز برنامه ريزي و پژوهشي شهرداري
  • مسؤول ساختماني منطقه يك
  • مسؤول ساختماني منطقه چهار
  •  معاون شهرسازي منطقه چهار
  • از سال 90 تا كنون بصورت حق التدريس در دانشگاه پيام نور اهواز تدريس مي نمايند.
محمدرضا فکوریان